Demo

Regulamin Stacji Kotlinka

REGULAMIN WYCIĄGU/STOKU

 

Postanowienia ogólne

 1. Wejście na teren stacji narciarskiej „Kotlinka” jest równoznaczny z akceptacją regulaminu. Zaleca się stosowanie do zasad i reguł wskazanych w Kodeksie zachowania dla narciarzy i snowboarderów, ustalonych przez Międzynarodową Federacje Narciarską (FIS). Dokument znajduje się w miejscu ogólnodostępnym na terenie stacji narciarskiej „Kotlinka”.

 2. Stacja narciarska „Kotlinka” czynna jest w dni powszednie od 9.00 do 22.00, sobotę i niedzielę od 8.00 do 22.00. Przebywanie na terenie stacji narciarskiej poza ww. godzinami jest zabronione. Godziny pracy mogą ulec zmianie.

 

Zasady ostrożności i środki bezpieczeństwa

 1. Z poszczególnych tras zjazdowych oraz wyciągów na terenie stacji narciarskiej „Kotlinka” mogą korzystać osoby poruszające się na komplecie nart lub snowboardzie. Zakazuje się jazdy na innym sprzęcie, w szczególności: sankach, dętkach, „jabłuszkach” oraz workach z sianem.

 2. Osoba uprawiająca narciarstwo zjazdowe lub snowboarding na zorganizowanym terenie stacji narciarskiej, do ukończenia 16 roku życia, zobowiązana jest używać w czasie jazdy kask ochronny.

 3. Zabrania się uprawiania narciarstwa bądź snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. W takim przypadku, osoba zostanie zobowiązana do natychmiastowego opuszczenia stacji narciarskiej.

 4. Zabrania się jazdy na nartach bądź snowboardzie z przedmiotami mogącymi wywołać dodatkowe obrażenia, w momencie upadku (przedmioty szklane, ostre, niebezpieczne, drażniące substancje chemiczne itp.).

 5. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding na zorganizowanym terenie narciarskim, zobowiązane są do zachowania należytej staranności celem ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:

 • zapoznania się z zasadami obowiązującymi na terenie stacji narciarskiej „Kotlinka”,

 • stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczonych na terenie stacji narciarskiej „Kotlinka” oraz przepisów porządkowych,

 • zjeżdżania z szybkością dostosowaną do własnych umiejętności oraz trudności i stanu trasy, a także panujących warunków atmosferycznych oraz natężenia ruchu,

 • wyboru odpowiedniego toru zjazdu, aby uniknąć zderzenia z innym zjeżdżającym,

 • wyprzedzania z uwzględnieniem odpowiedniej przestrzeni do określonego manewru,

 • w przypadku ewentualnego upadku (o ile to możliwe), automatycznego usunięcia się z toru jazdy,

 • użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego, odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności oraz zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia,

 • bezzwłocznego informowania właściciela stacji narciarskiej o ewentualnym niebezpieczeństwie wynikającym z nieprawidłowości w funkcjonowaniu maszyn, awarii, bądź wypadku osób korzystających z stacji narciarskiej (jeśli zostały przez nich zauważone).

 1. W przypadku poruszania się maszyn obsługi (m.in. ratrak), należy zachować szczególną ostrożność.

 2. Obowiązuje zakaz wchodzenia pieszych na stok (nie dotyczy obsługi wyciągu).

 3. Zakazuje się przebywania w jednym miejscu stoku, bądź wchodzenia pod górę, utrudniając zjazd pozostałym współkorzystającym ze stoku narciarskiego.

 4. Na stoku narciarskim obowiązuje zakaz palenia.

 5. Na stoku narciarskim nie mogą przebywać zwierzęta.

Zasady korzystania z wyciągów i tras zjazdowych

 1. W momencie przejścia przez bramki, należy poczekać w wyznaczonym miejscu na orczyk i podczepić się.

 2. Na orczyku znajduje się jedna osoba, która skasowała bilet lub kartę elektroniczną.

 3. <span ">Narciarze powinni trzymać kijki w jednej dłoni.

 4. <span ">Zakazane jest korzystanie z pustych orczyków, które znajdują się na trasie.

 5. Orczyk należy puścić w momencie wjazdu na wyciąg (miejsce wysiadania) i nie blokować miejsca dla innych wjeżdżających. Nie ma możliwości opuszczenia orczyku w trakcie wjazdu.

 6. W przypadku zatrzymania wyciągu, m.in. ze względu na awarię, bądź złe warunki pogodowe, należy zachować spokój i poczekać na informacje ze strony obsługi.

 7. Na terenie stacji narciarskiej „Kotlinka” znajdują się 1 mały wyciąg i 2 duże wyciągi, gdzie wyznaczone są trasy zjazdowe. Nie ma możliwości korzystania z jazdy na nartach bądź snowboardzie poza wyznaczonymi miejscami. Naturalnymi granicami tras zjazdowych są m.in. lasy oraz teren zabudowany.

 8. W trakcje jazdy należy omijać system oświetlenia, armatki śnieżne oraz hydranty.

 9. W godzinach wieczornych można korzystać wyłącznie z oświetlonych tras.

Karnet elektroniczny oraz bilet

 1. Korzystanie z urządzeń transportu liniowego oraz tras narciarskich odbywa się na podstawie wykupionej karty elektronicznej lub biletu. Realizacja usługi następuje w godzinach otwarcia stacji narciarskiej.

 2. Na stacji narciarskiej „Kotlinka” istnieje możliwość zakupu karty elektronicznej lub biletu, które należy okazywać na każdorazowe żądanie obsługi.

 3. W momencie zakupu karty elektronicznej, należy uiścić kaucję w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych). Kaucja zostanie zwrócona w momencie oddania karty.

 4. Z jednej karty może korzystać jedna osoba i uprawnia ona do przejścia przez bramkę.

 5. W momencie zakupu należy sprawdzić czy został wydany odpowiedni bilet lub karta elektroniczna.

 6. Punkty zjazdowe nabijane są na kartę elektroniczną, zgodnie z wybraną opcją z cennika stacji narciarskiej „Kotlinka” i są płatne z góry.

 7. Przejazd jest rozpoczęty w momencie, kiedy karta elektroniczna lub bilet został skasowany w momencie przejścia przez bramkę.

 8. W wyjątkowych sytuacjach, istnieje możliwość dokonania zwrotu niewykorzystanych punktów, które przeliczane są na środki pieniężne.

Postanowienia pozostałe

 1. Na terenie stacji narciarskiej „Kotlinka” obowiązuje zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz reklamowej i agitacyjnej bez wiedzy i zgody zarządcy stoku.

 2. Stacja narciarska „Kotlinka” nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z jego usług osób, które jeżdżą poza wyznaczoną trasą, na niesprawnym bądź przestarzałym sprzęcie, nie przestrzegają zasad regulaminu i/lub obowiązującego prawa.

 3. Zabrania się wjazdu na trasy zjazdowe pojazdów silnikowych. Wyjątek stanowią pojazdy uprzywilejowane oraz pojazdy obsługi stacji narciarskich. Osoby znajdujące się na poszczególnych trasach zjazdowych, w przypadku pojawienia się ww. pojazdów, mają obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu.

 4. Regulamin jest podstawowym i nadrzędnym dokumentem regulującym zasady korzystania ze stacji narciarskiej „Kotlinka”.

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich ( Dz. U. 2011 Nr 208, poz. 1241)

Dane kontaktowe:

Zarządca stoku narciarskiego „Kotlinka” Tomasz Bielawa

83-315 Szymbark, ul. Górska 3

Telefon: 58 684 39 07

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.